ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΡΗΔΟΝΑ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Οι οδοντιατρικές εργασίες είναι από τη φύση τους δύσκολες και απαιτούν χρόνο, πόσο μάλλον όταν πρέπει να πραγματοποιηθούν στο στόμα ενός παιδιού. Γι' αυτούς τους λόγους η καλή συνεργασία του παιδιού είναι απαραίτητη.
Ο παιδοδοντίατρος έχει εκπαιδευθεί στη συμπεριφορική προσέγγιση του παιδιού, προκειμένου να κερδίσει τη συνεργασία του. Έτσι, η επίσκεψη στον οδοντίατρο αποτελεί μία ευχάριστη εμπειρία και οι οδοντιατρικές εργασίες εκτελούνται υπό ιδανικές συνθήκες με το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετοί
μικροί ασθενείς με οδοντιατρική φοβία και προβλήματα συνεργασίας. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις ο παιδοδοντίατρος μπορεί να ανταπεξέλθει, καθώς έχει ειδικευθεί στην εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης της συμπεριφοράς του παιδιού, ώστε να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα.

ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ