ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Αγίας Σοφίας 24, 5ος όροφος
Τ.Κ. 54622
Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ιατρείο: 2310241249
Κινητό: 6948627665

Ηλεκτρονική επικοινωνία:
dentist@mariakourtidou.gr

ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ