ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΡΗΔΟΝΑ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΕΡΗΔΟΝΑ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ

Ο ρόλος των νεογιλών δοντιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και γι' αυτό είναι απαραίτητη η διατήρησή τους στον οδοντικό φραγμό, μέχρι τη στιγμή της φυσιολογικής απόπτωσής τους.
Η τερηδόνα των παιδικών δοντιών, αλλά και η πρόωρη απώλειά τους εξαιτίας της, μπορεί να προκαλέσουν πληθώρα προβλημάτων όπως:

  • ανάπτυξη αποστημάτων
  • δυσκολίες στη μάσηση και στη διατροφή
  • προβλήματα ομιλίας
  • διαταραχές στην ανάπτυξη των γνάθων και του προσώπου
  • απώλεια χώρου για τα μόνιμα δόντια και ορθοδοντικά προβλήματα
     
ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ