ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΡΗΔΟΝΑ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η άποψη ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την τερηδόνα των παιδικών δοντιών είναι εντελώς εσφαλμένη. Η αποκάτασταση των νεογιλών δοντιών είναι απολύτως απαραίτητη και πραγματοποιείται, ανάλογα με τη βαρύτητα του προβλήματος, με:

  • εμφράξεις (σφραγίσματα)  
  • πολφοτομές 
  • ενδοδοντικές θεραπείες
  • τοποθέτηση ειδικών στεφανών (θηκών) για παιδικά δόντιαΔυστυχώς, υπάρχουν και περιπτώσεις εκτεταμένης καταστροφής, στις οποίες καμία από τις παραπάνω θεραπευτικές επιλογές δεν είναι αρκετή, οπότε το παιδικό δόντι εξάγεται. Ανάλογα με τη θέση του δοντιού και την ηλικία του παιδιού, αποφασίζεται αν πρέπει να τοποθετηθεί συσκευή διατήρησης χώρου μέχρι την ανατολή του μόνιμου δοντιού.

ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ