ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΦΘΟΡΙΟ & ΦΘΟΡΙΩΣΗ
ΣΑΛΙΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Στα πλαίσια της προληπτικής οδοντιατρικής πραγματοποιείται:

  • κατάρτιση εξατομικευμένου προληπτικού προγράμματος
  • εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων στα μέσα στοματικής υγιεινής
  • ενημέρωση των γονέων για τον ευεργετικό ρόλο του φθορίου και φθορίωση
  • προληπτικές καλύψεις δοντιών
  • ενημέρωση για την προστατευτική δράση του σάλιου
  • διατροφική ανάλυση 

Η φιλοσοφία του προληπτικού προγράμματος έγκειται στην εξατομίκευση, μέσω της εκτίμησης του τερηδονικού κινδύνου. Ο τερηδονικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα που έχει το παιδί να αναπτύξει τερηδόνα στο μέλλον και είναι διαφορετικός για κάθε παιδί. Ο προσδιορισμός του τερηδονικού κινδύνου πραγματοποιείται συνεκτιμώντας μία σειρά παραγόντων, όπως η ποιότητα της στοματικής υγιεινής, η ποσότητα πρόσληψης φθορίου, η ποσότητα και η ποιότητα του σάλιου, η σύσταση της διατροφής. Έτσι, καταστρώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με στόχο να μειωθεί η πιθανότητα ανάπτυξης τερηδόνας στο μέλλον.

ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ