ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΦΘΟΡΙΟ & ΦΘΟΡΙΩΣΗ
ΣΑΛΙΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

Οι προληπτικές καλύψεις (sealants) εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στους μόνιμους γομφίους προκειμένου να προστατευτούν από την τερηδόνα στη μασητική τους επιφάνεια.
Οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι εμφανίζονται στο στόμα γύρω στην ηλικία των 6 ετών. Μόλις ολοκληρωθεί η ανατολή τους, τοποθετείται στη μασητική τους επιφάνεια ένα υλικό με σκοπό να γεμίσει και να καλύψει τις λεπτές αύλακες του δοντιού, από όπου ξεκινά συνήθως η τερηδόνα. Η τοποθέτησή τους δε χρειάζεται τρόχισμα αλλά ούτε και αλλοιώνει τη μορφολογία του δοντιού.
Οι προληπτικές καλύψεις μπορούν να τοποθετηθούν και στους υπόλοιπους μόνιμους γομφίους αλλά και σε άλλα δόντια, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η αναγκαιότητα τους αποφασίζεται από τον παιδοδοντίατρο εκτιμώντας τον τερηδονικό κίνδυνο του παιδιού.

ΚΑΛΩΣ ΉΛΘΑΤΕΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ